Kabát odehrál koncert, jehož výtěžek putoval dětské nadaci!

12.12.2019

Text : Pepíno Sodomka 

Skupina Kabát 10. prosince odehrála svůj koncert v brněnském klubu Sono. Jednalo se o ojedinělý koncert, protože Kabáti v klubech běžně nevystupují, ovšem šlo o hodně záslužnou věc.

Celý výtěžek této akce a to přesně 2 273 400,-Kč tato naše populární rocková skupina věnovala nadaci Dejme dětem šanci.

Sami Kabáti se k tomu vyjádřili na svých stránkách takto :
Čistý výtěžek koncertu pro nadaci Dejme Dětem Šanci je úctyhodných 2.273.400,-Kč. To je prostě super! My cítíme tu skvělou možnost a povinnost Vám všem, kteří jste na tento koncert přišli, teď a tady poděkovat! Je to vlastně Vaše zásluha, a všichni na sebe můžete být pyšní! Jsme domluveni s nadací, že až proběhnou kroky s investováním tohoto výtěžku, dostaneme k tomu podklady, a my Vás budeme informovat, co se podařilo za tyto "společné" prostředky zrealizovat! Krom nás a Vás nesmíme zapomenout, že nedílnou součástí tohoto počinu byla společnost Bestsport, která provozuje toto nové multifunkční a kulturní centrum. I jim patří velké díky!

Nelze dodat více, než složit Kabátům s díkem velký respekt!


Foto : archív skupiny Kabát